Kalmar

Fler cancerfall runt glasbruken

Frekvensen av vissa cancerformer är förhöjd bland boende nära glasbruk. Men om det också beror på tungmetaller som arsenik, kadmium och bly i marken runt bruken vågar forskarna ännu inte med säkerhet fastslå.

– Vi ber nu 8 000 personer, som under kortare eller längre tid bott nära glasbruken i Nybro och Emmaboda, att besvara en enkät med frågor om bland annat livsstil, kostvanor och sjukdomar. Därefter ska vi be cirka tusen av dem att också lämna blod- och urinprov, säger Ingela Helmfrid, ekotoxikolog på Linköpings universitet.

Hon och hennes forskarkolleger har med hjälp av Socialstyrelsens cancer- och dödsregister kartlagt 37 400 personer som bott nära glasbruken. Undersökningen ska bland annat svara på frågan om folk har tagit skada av att ha ätit svamp och bär eller grönsaker odlade nära glasbruken, rapporterar SVT:s Smålandsnytt.