P-pillertillverkare väljer att vara utanför

Orsaken till att alla p-piller inte blir subventionerade är ofta att läkemedelsbolagen själva väljer att stå utanför högkostnadsskyddet.

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som väljer ut vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Verket utgår då från att nyttan av läkemedlet är större än det pris bolaget begär.

Är inte nyttan större så blir det ingen subvention men alltfler läkemedelsbolag väljer ändå själva att stå utanför säger Camilla Berglund utredare på TLV.

Och flera tillverkare av välkända p-piller har valt att stå utanför förmånssystemet.

Ett annat exempel är tillverkaren av det välkända penicillinet, Kåvepenin, som bolaget valt att hålla utanför subventionerna.

Vad det beror på håller verket nu på att utreda, men mycket tyder på att läkemedelsbolagen tycker att priserna pressas ner alltför mycket.

Men det behöver inte vara helt kört för den som är i behov av ett speciellt läkemedel som inte finns med på listan.

Om en patient bara får lindring av ett läkemedel som inte är subventionerat kan en läkare i receptet skriva att det är det enda alternativet och då får patienten ändå köpa medicinen till ett subventionerat pris.