Djur med intorkat gödsel sprider farliga bakterier

2:17 min

Problemen med förorenade djur kan vara mycket större än tidigare rapporterats eftersom livsmedelsverket slarvat med sina rutiner.

– Det är alltid allvarligt när ett djur är kraftigt förorenat. Det är ett lidande och kan leda till åtal, säger Josefin Linusson Wahlgren som är djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Sörmland.

Länsstyrelsen har fått in tre anmälningar från livsmedelsverkets veterinärer de senaste månaderna om nötkretaur som varit kraftigt förorenade när de förts till slakt. Ett fall gäller en transport med 18 kor från en gård i Nyköping, ett annat gäller 10 kor från en gård i Eskilstuna.

Bilder visar djurkroppar där gammalt gödsel torkat in och bildat kakor, så kallat gödselpansar. Som en följd kan djuren utveckla allergier och få infekterade och smärtsamma sår och juverinflammationer. Grova fall kan vara ett brott mot djurskyddslagen och kan leda till åtal.

Förorenade djurkroppar för också med sig livsmedelshygieniska risker där farliga bakterier kan spridas till den som äter köttet.

– Det kan i värsta fall framkalla utbrott och sjukdomar hos befolkningen, säger Martin Lindblom, enhetschef Livsmedelsverket.

P4 Sörmland begärde ut alla anmälningar som länsstyrelsen fått från livsmedelsverket från 1 januari 2012 och framåt och fick ut tre anmälningar. Den äldsta från november förra året, ingen anmälan dessförinnan.

Det saknades också helt anmälningar gällande skador i transporter om man bortser från fjäderfä.

– Våra instruktioner har inte varit tillräckligt tydliga med att allt ska anmälas, men nu är det tillrättalagt, säger Martin Lindblom.