Resistent skalbagge i genmodifierad majs

2:07 min

En skadeinsekt har utvecklat motståndskraft mot gift som finns i genetiskt modifierad majs. Upptäckten kan tvinga fram en ökad variation av bekämpningsmedel.

En majsrotsbagge som angriper majs har blivit resistent mot det insektsgift som produceras i genmodifierad majs, visar en ny studie som publiceras i PNAS.

GMO-majs som har fått gener från en bakterie innebär att den blir giftig för skadedjur.

Jens Sundström, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, är inte förvånad att resistens har utvecklats.

- Det här visar något som egentligen var väntat. När man har resistensegenskaper får man genombrott på grund av det evolutionära trycket. Men det är första gången man kan visa det, säger han.

Det bakteriegift som stoppats in i majsens arvsmassa dödar naturligt vissa insekter som majsrotsbaggen. Giftet som tillverkas i den modifierade majsväxten gör det möjligt att undvika, eller minska, användandet av kemiska insektsgifter.

En förklaring till den aktuella resistensen kan vara att de genmodifierade grödorna hade relativt låga doser av giftet. Här finns likheter med antibiotikaresistenta bakterier som orsakar problem inom sjukvården.

- När det gäller bekämpningsmedel och antibiotika finns klara paralleller. Evolutionen påverkar ju både bakterier och skadedjur på grödor. Dessa mekanismer kommer man ju inte runt. Det handlar om att fördröja uppkomsten.


Det finns tidigare exempel på att insekter har utvecklat resistens mot den här typen av gifter, men det är första gången hos majsrotsbaggen.

Att motståndskraftiga insekter hittats vid odlingar visar vikten av att vara uppmärksam och anpassa bekämpningsmetoderna. En möjlig lösning kan vara att kombinera användandet av de genetiskt modifierade grödorna med flera olika bekämpningsmetoder.

– Det bästa är om man inte förlitar sig på en metod utan istället varierar. Då blir det inte så hårt selektionstryck. Det visar att en ensidig metod inte är bra i längden, men i kombination med andra fungerar det ganska bra, säger Jens Sundström, docent vid Institutionen för växtbiologi vid SLU i Uppsala.

Referens: Artikel nummer 13-17179: “Field-evolved resistance by western corn rootworm to multiple Bacillus thuringiensis toxins in transgenic maize,” av Aaron J. Gassmann et al.