Gustaf Sjökvists Kammarkör

Gustaf Sjökvists Kammarkör är en fristående kör baserad i Stockholm med ca 33 medlemmar. Repertoaren består till stor del av nutida musik, med en rad uruppföranden av verk från kompositörer som Sven-David Sandström, Lars Edlund, Jan Sandström, Carl Unander-Scharin, Georg Riedel och Bo Holten. På repertoaren finns även de stora klassiska verken.

Samarbetena med olika artister har genom åren blivit många. Kören har även gjort egna turnéer utomlands med rena a cappella-program, med konserter bl a i Tyskland, USA, Taiwan och Hong Kong samt gjort en rad CD-inspelningar.