تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بر علیه روسیه

وزاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امروز برای آغاز تحریم‌هایی علیه روسیه به توافق رسیدند. این تحریم‌ها شامل بیست سیاست‌مدار ومقام نظامی روسیه و اوکراین است. این لیست هنوز انتشار نیافته اما برطبق گزارش خبرگزاری رویتر این تحریم‌ها شامل سفر و دارایی‌های این افراد به اتحادیه اروپا می‌شود. تحریم های دیگری از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا  نیز در راه است.

دلیل آغاز این تحریم‌ها، همه‌پرسی روز گذشته در شبه جزیره کریمه و دخالت نظامی روسیه در اوکراین اعلام شده است.