Första ekologiska slakten i Nordmaling idag

1:21 min

På måndag morgon skickades de första ekologiskt uppfödda djuren till det nya slakteriet i Nordmaling. Några av djuren kom från Roger Sandströms gård i Stöcksjö.

Roger Sandström har tidigare fött upp mjölkkor på sin gård, men år 2000 ändrade han till ekologisk uppfödning. Nu har han cirka 45 stutar som mest äter grovfoder, alltså hö och ensilage. Fodret odlar han själv, utan att bespruta eller använda konstgödsel. Djuren är utomhus hela året, men har möjlighet att gå in under tak om de vill. De går också på bete under sommaren.

Slakteriet i Nordmaling öppnade i november år 2013. Roger Sandström tycker att det är väldigt positivt att han kan skicka sina djur dit, i stället för att som tidigare låta dem åka med transport för slakt i Luleå.
- Jag tycker att det här är ett otroligt lyft, både för djuren och för konsumenterna som nu får chans att välja lokalproducerat KRAV-kött i sina butiker, säger han.