Djurskador rapporteras sällan

1:57 min

Trots att Livsmedelsverket ska rapportera in till länsstyrelsen när djur skadas i transport till slakt - har det sällan skett.

I morse berättade vi att djur skadas allvarligt i slakttransporter - grisar har dött i Uppsala län - bland annat.

Det har varit för otydligt vad som ska rapportera men nu i år har rutinerna skärpts - säger Mona Lisa Wiedel Dahlbom, biträdande chef Livsmedelsverkets kontrollavdelning:
– En risk med att man inte rapporterar alla avvikelserna, är att länsstyrelsen inte fått möjlighet att göra det som de behöver göra - dvs undersöka om det kan vara något allvarligt fel på transporterna eller på uppfödningsstället.

I år följer man upp månad för månad att skadorna verkligen rapporteras in till länsstyrelsen.

Så sent som förra året gjorde livsmedelsverkets veterinärer inte det - trots att vår granskning visar att de noterat att grisar fått benskador och dött bland annat i Uppsala län - och trots att djurskyddslagen säger att djur ska skonas från onödigt obehag när de förs till slakt.
– Det är väldigt allvarligt om våra slaktdjur dör innan de kommer till slakt. Det ska ju inte ske.

På länsstyrelsen i Uppsala län märker man att livsmedelsverkets veterinärer  ändrat rutin:
– Det har kommit in många flera incidentrapporteringar till oss, säger Kristina Jansson, chef för veterinärenheten på länsstyrelsen.

I Sveriges Radios granskning finns djurskyddsinspektörer i landet som menar att en orsak till skadorna kan vara att man numer transporterar många djur åt gången för att få upp lönsamheten.

Här i länet är slakterierna relativt små - och i transporterna kan uppåt 120 grisar rymmas i en tvåvåningsbil.

Kristina Jansson konstaterar att man hittills har för litet underlag för att se om det finns nåt mönster i transportskadorna.

Hur ser ni på att livsmedelsverket inte rapporterat in transportskador tidigare till er?
– I de här fallen är vi beroende av att rapporterna kommer in - annars kan vi ju inte avhjälpa eventuella missförhållanden.

Hur ser ni djurskyddshandläggare på att djur skadas på väg till slakt?
– En gris är egentligen en för mycket så vi vill att man ska kunna trasnporteras utan skador eller dödsfall, säger Kristina Jansson, chef för veterinärenheten på länsstyrelsen.