Oenighet i landstinget.

Landstingsmajoriteten anser att det är rätt att inte låta landstingsfullmäktige fatta beslut i detaljfrågor om länets framtida sjukvård, till exempel om akutkirurgin i Bollnäs. Det är en fråga för landstingsstyrelsen, säger landstingsrådet Ann-Margret Knapp.
Genom att göra så blir det lättare för landstingsmajoriteten att hålla ihop leden när detaljfrågorna ska avgöras. Men Ann-Margret Knapp menar att det inte handlar om partititaktik utan om att kunna jobba snabbare med besluten.