Hovet begär mer pengar till säkerhet

Hovet vill ha 4,5 miljoner kronor extra av regeringen för att stärka säkerheten kring kungafamiljen.

Riksmarskalk Ingemar Eliasson säger till Svenska Dagbladet att säkerheten på Kungliga slottet i Stockholm har stora brister och att säkerhetsarbetet måste förbättras. Bland annat finns det allvarliga brister när det gäller kontrollen av besökarna.

Hovet vill också att samtliga medlemmar i kungafamiljen ska ha livvakter. I dag är det bara kungen och kronprinsessan Victoria som har permanent livvaktsskydd.