Även de enklaste hinder finns kvar på kulturinstitutioner

2011 satte regeringen upp tre delmål för kulturområdet när det tillgänglighet för människor med funktionshinder. Men även de enklaste hindren som exempelvis för höga trösklar har inte tagits bort - bara var femte institution har åtgärdat sådana hinder.

Alla kommunala och regionala kulturinstitutioner som får pengar från staten ska ha en handlingsplan för tillgänglighet, lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga och webbplatser och e-tjänster ska tillgänglighetsanpassas.

Och Statens kulturråd rapporterar nu att knappt var femte svarar att de åtgärdat enkla hinder som  höga trösklar, tunga dörrar och ledstänger som saknas.

– Det här är oroande säger handläggare Karin Westling på Statens kulturråd till Kulturnytt.

Rapporten bygger på en webbenkät som skickats ut till institutionerna.Bara 17% av de svarande säger att målet om enkelt avhjälpta hinder är fullständigt åtgärdat.

-Det kan gälla till exempel höga trösklar, tunga dörrar, saknad av ledstänger. Kravet på att undanröja den här typen av hinder har stått i plan- och bygglagen sedan 2001. Det är kommunerna som är ytterst ansvariga att åtgärda detta säger Karin Westling till Kulturnytt.