Incident på sjukhuset ledde till ändrade språkkrav

Efter att två läkare missförstått varandra ändrar en av klinikerna på Blekingesjukhuset språkkraven för läkarna.

Det var i november förra året som en patient kom in till akuten i Karlshamn med andningsbesvär.

Akutkliniken kontaktade läkaren för att den skulle följa med i ambulansen till Karlskrona. Men läkaren dök inte upp och till slut fick en sjuksköterska följa med i stället.

Anledningen till att läkaren inte kom dit beror enligt landstinget på att läkaren inte förstod då hen inte kunde svenska tillräckligt bra.

Nu höjer kliniken språkkraven och den aktuella läkaren fick inte förlängd anställning.

Ärendet Lex Maria-anmäldes till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som nu har avslutat ärendet efter att landstinget vidtagit åtgärder.

Patienten repade sig och kunde efter en månad lämna sjukhuset enligt IVO.