Staffanstorp

Hjärup växer längs järnvägen

I Staffanstorp planerar kommunen nu för ett nytt bostadsområde i västra Hjärup, intill järnvägsstationen. I det nya området, Västerstad, ska det byggas 700 bostäder, service och förskolor.

Tomten som området ska byggas på har stått tom sedan Skanska lade ner sin betongfabrik 2006.

Utvecklingen av det nya bostadsområdet kommer att ske parallellt med utvecklingen av järnvägen, där Trafikverket planerar för fyrspårsutbyggnad och att sänka ner järnvägsstationen för att minska störningarna.

– Med sitt fantastiska läge nära järnvägsstationen kommer den nya stadsdelen Västerstad att ge Hjärup såväl tillväxt som ett ökat underlag för kommersiell service. Vi ser fram emot att se ett spännande område med blandad bebyggelse växa fram, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande.