Haparanda kommun låter granska ersättningar

Haparanda kommun ska inleda en granskning för att ta reda på om någon av de förtroendevalda som är egna företagare har plockat ut felaktiga ersättningar, det uppger Haparandabladet. Enligt kommunalrådet, socialdemokraten Gunnel Simu, handlar det om åtminstone ett tiotal personer.

Anledningen till granskningen är det faktum att det framkommit frågor kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de förtroendevalda som också är egna företagare.

Granskningen kommer att göras av en oberoende auktoriserad revisor.