Linköping/Norrköping

Farligt brandsläckningsmedel har använts på Malmen och Bråvalla

1:36 min

Brandsläckningsmedel med giftiga ämnen har använts på fler platser i länet än vad som hittills varit känt. Nu bekräftar försvaret att det både på Malmen i Linköping och på gamla F13 i Bråvalla i Norrköping funnits brandövningsplatser där ett ämne som kan ge leverskador och påverka immunförsvaret har använts.

I går berättade vi om att höga halter av ett ämne som kan ge leverskador och påverkar immunförsvaret finns i marken och i grundvattnet på SAABs brandövningsplats i Linköping. Enligt försvaret har man haft brandövningsplatser både på Malmen i Linköping och på gamla F13 på Bråvalla i Norrköping där släckningsmedlet använts.

– Så vitt vi vet har det använts på Malmen, säger Folke Borg, som är chef för försvarets miljöprövningsenhet.

Och Bråvalla då?

– Den ligger också i det undersökningsprogram som vi håller på med nu för alla de platser där vi har varit på en gång i tiden.

Försvarsmakten planerar just nu en omfattande kartläggning av alla de flygflottiljer där det har funnits en brandövningsplats. För Östergötlands del handlar det om Malmen i Linköping och Bråvallaområdet utanför Norrköping. Orsaken till den ovanliga och mycket kostsamma åtgärden är den senaste tidens uppmärksamhet kring de giftiga ämnen som förekom i det brandsläckningsskum som användes fram till för några år sedan.

Ämnena är mycket svårnedbrytbara och kan stanna kvar i naturen eller kroppen under mycket lång tid. I går berättade vi om att det förekommer mycket höga halter av ämnena på SAABs brandövningsplats i Linköping. Nu visar det sig att de giftiga ämnen kan finnas i grundvattnet på fler platser i länet.

Därför kommer försvarsmakten att kartlägga förekomsten av de giftiga ämnena i  både mark och grundvatten på alla de aktuella platserna runt om i landet. 

– Vi kommer att prioritera de platser där vi har anledning att tro att det skulle kunna påverka dricksvattentäkter, säger Folke Borg.