Politiker vill ha privata alternativ för att minska Tierps barngrupper

0:27 min

Barngrupperna i förskolan i Tierp har blivit större de senaste åren, och idag går det 6.3 barn per anställd.

Moderaten Åsa Sikberg tror att situationen skulle bli bättre om kommunen verkade för att få in fler privata alternativ inom barnomsorgen - något som hon jobbar för:
- Först och främst är det för att vi har så stora barngrupper i våra förskolor.

- Då ska man veta att vi har ungefär 30 % som går 15 timmar eller mindre i veckan, plus att vi la till 3 mkr för att förstärka personalen i senaste budgeten, säger Jonas Nyberg, socialdemokrat och ordförande i utskottet för barn och ungdom.

Men Åsa Sikberg är inte nöjd:
- Man har slimmat organisationen så att barnen träffar för många vuxna.

Men vad är det som säger att det blir till exempel mindre barngrupper för att det är en privat förskola?
- En sådan förskola kan lägga upp verksamheten utifrån föräldrarnas behov, för idag har vi väldigt höga lokalkostnader.

- Om vi har högre lokalkostnader så är det för att lokalerna är mer anpassade för verksamheten, säger socialdemokraten Jonas Nyberg och påpekar att  det redan idag finns ett föräldradrivet förskolekooperativ i kommunen. Men det räcker inte, menar Åsa Sikberg.

- Jag tycker att man aktivt ska tala om sin viljeinriktning som kommun, och man kan peka ut särskilda områden, att här passar det väldigt bra med en förskola eller ett familjedaghem.  Det ska inte alltid bara vara så att där man planerar att lägga ner en förskola - där kan man starta ett föräldrakooperativ. Jag tycker man ska bjuda in mer aktivt, precis som man gör med andra företagare. Vi säger inte nej om man vill starta en verksamhet om man håller tillräckligt bra kvalité, säger Jonas Nyberg.

Men varför vill ni inte bjuda in företag aktivt?
-  Vi tycker att vi har en väldigt, väldigt bra verksamhet. Är det någon som vill starta en verksamhet så är den välkommen att starta upp en diskussion om det.