Har vänt på vattenflödet i Svampen för att begränsa spridning

3:52 min

Trots beskedet att den andra provtagningen inte visade på bakterier i vattnet, så är det alldeles för tidigt att pusta ut, säger Lars Ferbe, ansvarig för vattenfrågor. Kommunen måste fortsatt jobba hårt med bland annat provtagningar.

– När vi upptäckte att vi hade påverkan på Svampen så har vi vänt flödet när det gäller Svampen. Så vi har helt enkelt inte släppt ut vatten från Svampen för att begränsa det som vi misstänkte i den här spridningen. Det säger Lars Ferbe, ansvarig för vattenfrågor i Örebro kommun.

– Och det var just de två provpunkterna som ligger närmast Svampen som visade bakterier.

Egentligen handlar det inte om enskilda prov som görs, utan om provtagningsomgångar där prover tas över hela ledningsnätet för att ge en bild över hur utbrett föroreningen är. Vattnet i proverna fylls på speciella provtagningsflaskor som sedan skickas till ett laboratorium i Stockholm.    

Den andra provtagningsomgången visade ju på att vattnet inte innehöll bakterier, men det är för tidigt att tro att det är över, menar Lars Ferbe:

– Det är tacksamt att det går åt det hållet, det är en positiv utveckling. Men det är inte klart än, vi har ett stort nät och vi har fortfarande provtagningar att göra, så därför ligger också restriktionerna kvar.