VÄSTRA GÖTALAND

Ändrad subvention av p-piller ska leda till mer rättvis vård

4:20 min

Kritik har riktats mot att förändrat regelverk gör att p-piller för unga tjejer kan bli 10 gånger dyrare. Men enligt Hälso- och sjukvårdsutskottet handlar det om att skapa en mer rättvis vård i hela landet.

Det är Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götaland som står bakom beslutat att åldersgränsen för att få subventionerade p-piller höjs från 19 till 25 år och att självkostnaden blir som mest 100 kr. Västra Götalandsregionen följer därmed rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting som syftar till att skapa lika förutsättningar för alla oavsett var i landet man bor.

– Målet är ju att minska de oönskade graviditeterna. Vi har uppmärksammat att det är ojämlik och orättvis vård i Sverige för de olika landstingen har olika syn på hur man ser på det här med preventivmedel. Det har varit viktigt för oss att ha en nationall ordning på det här och har en mer jämlik vård, det är bakgrunden, säger Helen Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet. 

Men det är färre p-piller som ingår i den här subventionen?

– Ja, det stämmer. Men ska vi då få den här nationella samsynen och ha ett enhetligt regelverk så måste man ge och ta i en förhandling. För Västra Götalands del har det inneburit att vi nu höjer åldern från 19 till 25 så det är cirka 30 000 fler kvinnor som får subventionerade p-piller. men samtidigt så är det färre läkemedel som ingår i den här förmånen, säger Hélen Eliasson. 

Men det är främst de äldre läkemedlena som har fler biverkningar som ingår i den här subventionen. Varför har man gjort så?

– Våra läkemedelsexperter har tittat på det här förslaget tillsammans och gjort bedömningen att det ska täcka ett fullgott skydd för kvinnorna för att undvika ofrivilliga graviditet.  Jag har också hört kritiken att man är orolig för att en del försvinner ur förmånen. Min förhoppning är om det är fler landsting i Sverige som kan enas kring gemensamma regler så kan vi också ställa högre krav på läkemedelsindustrin om att ansöka om subvention så att på sikt fler preparat ingår i subventionen, säger hon. 

18-åringarna Sara Hugosson och Tova Persson läser andra året på frisörprogrammet på Almåsgymnasiet. Båda tror att den senaste prishöjningen på p-piller kan få negativa konsekvenser.

– Ju dyrare det blir desto mindre kommer man vilja använda det, säger Sara Hugosson.

Skulle priserna förbli fortsatt höga tror hon att många helt enkelt väljer bort p-piller.

– Risken finns ju. Det blir dåliga följder av det.

Hon får medhåll av Tova Persson.

– Jag tror att många skiter i det då. Och det är väldigt dåligt för att det är viktigt. Samtidigt vill vissa ha det och kanske är beredda att betala hur mycket som helst.