Krav på vård som förstår samisk världsbild

9:05 min

Nu kräver svenska samer vårdinstitutioner som förstår samiska folkets världsåskådning och livssituation. Många samer anser att det saknas kunskap om samisk religion och världsåskådning på vanliga psykiatriska mottagningar vilket gör att patienterna riskerar att få fel vård.