Omfattande kontroll av djurskyddet

Skånes djurskyddsinspektörer genomför i dag en storsatsning på djurskyddskontroller för att beta av antalet oavslutade ärenden. Vid en liknande kontroll förra året gjordes 82 kontroller.

Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna för fem år sedan har antalet anmälningar från privatpersoner om djur som far illa ökat kraftigt. Det har även högen av oavslutade ärenden. Insatsen i dag är ett sätt att försöka beta av dem.

Vid en liknande insats förra året gjordes 95 kontroller under en och samma dag som ledde till 38 fall där man konstaterade brister. I ett fall omhändertogs en hund och två undulater från en person som hade djurförbud.