تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه

2:49 min

اتحادیه ی اروپا  و آمریکا روز گذشته افرادی را مورد تحریم قرار دادند. عنوان شده است که این افراد مسئولیت آنچه که تجاوز روسیه در کریمه خوانده شده را به عهده دارند. کارل بیلدت یکی از وزاری خارجه ی تصمیم گیرنده در جلسه ی روز گذشته  وزرای اتحادیه اروپا بود. او در گفتگوئی با بخش خبر رادیو سوئد عنوان کرد که برای آن ها جدا کردن کریمه و یا چنین حادثه ای در کشورهای دیگر قابل قبول نیست. او تاکید می کند که اساس این حرکت قابل پذیرش نیست.  

از جمله افرادی که در لیست ۲۱ نفره ی تحریم اتحادیه ی اروپا  قرار دارند می توان از Sergej Aksyonov که در بیست و هفتم فوریه به عنوان نخست وزیر کریمه پیشنهاد شد و همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان روسیه نام برد.  این نمایندگان  با یک اقدام نظامی در مورد کریمه موافقت کرده بقودند ند. از جمله تحریم های فعلی اتحادیه ی اروپا می توان به ممنوعیت سفر این افراد به اروپا اشاره کرد. آمریکا نیز تحریم های خاصی را برای  برخی از افراد مسئول در این زمینه در نظر گرفته است. کارل بیلدت  در مورد میزان تحریم های اتحادیه ی اروپا  می گوید که این امر بستگی به شرایط موجود دارد. اتحادیه ی اروپا حتی  می تواند به تحریم های اقتصادی در سطح گسترده  علیه روسیه نیز  بیندیشد. کارل بیدلت می گوید.  چنانچه تانک های نظامی روسیه در شرق اوکراین به حرکت در آیند  تحریم اقتصادی علیه روسیه بلافاصله  به اجرا در خواهد آمد.  گفته می شود که اتحادیه ی اروپا تحریم های محرمانه ی گسترده ای را نیز در نظر گرفته است.
کارل بیلدت می گوید که این تحریم ها می توانند حتی در برخی از کشورهای اتحادیه ی اروپا نیز تاثیر گذار باشند. او می گوید که تحریم های اقتصادی در وحله ی اول روسیه را در بر می گیرد اما  در ما نیز بی تاثیر نخواهد بود.
او به شرکت های سوئدی اشاره می کند که  در زمینه های مختلف با روسیه معاملات تجاری دارند.