Män med övervikt löper större risk för bröstcancer

Män med övervikt löper större risk att få bröstcancer. Risken ökar dessutom ju mer övervikt man har, det visar en forskning från Lunds Universitet.

Det här är en av de största studier som gjorts om manlig bröstcancer.

Det upptäcks mellan 50-75 nya fall av bröstcancer hos män i Sverige årligen. Antalet kvinnor som insjuknar är cirka 100 gånger fler.