Skåne

Vårdval ska ge ögonkliniken nystart

1:42 min

I samband med att vårdval införs i ögonsjukvården hoppas ledningen på ögonkliniken vid Skånes universitetssjukhus komma tillrätta med de långa väntetiderna. Flera patienter har de senaste åren fått vårdskador på grund av försenade kontroller.

Lotta Sahlström Englesson, som är verksamhetsområdeschef för hud-och ögonsjukvården, beklagar att patienter råkat illa ut på grund av att de inte kallats i tid.

– Framför allt måste jag säga att vi är otroligt ledsna att det har blivit på det här sättet. Vi förstår att alla patienter som kommit i kläm lider väldigt. Det är otroligt viktigt att vi kommer tillrätta med de här problemen, i synnerhet nu när vi ska gå in i vårdvalet och jobba för något nytt, så ska även det här fungera, säger hon.

Problemen började för flera år sedan, då ögonklinikerna i Malmö och Lund slogs samman, och många läkare slutade i protest. Läkarbristen och även brist på sekreterare har lett till långa väntetider.

Men Enligt Lotta Sahlström Englesson jobbar alla nu hårt för att öka patientsäkerheten. Antalet outskrivna journalanteckningar har minskat från som mest 8000 till under 2000 i dag, och även bemanningsmässigt ser det bättre ut.

– Det är faktiskt så att det har återvänt doktorer, och det har även återvänt sekreterare, och vi märker också nu ett ökat intresse från läkare som vill komma hit och arbeta, och det gläder oss väldigt, säger Lotta Sahlström Englesson.

Den första april införs vårdvalet i ögonsjukvården. Det innebär att de offentliga ögonklinikerna får konkurrens av privata mottagningar. Den högspecialiserade ögonsjukvården ingår inte, och de högspecialiserade operationerna kommer nu framför allt att samlas i Lund, medan vården inom vårdvalet främst hamnar i Malmö. Lotta Sahlström Englesson hoppas att man kan lägga de gamla problemen bakom sig.

– Jag tycker att vi nu har en möjlighet att göra ett omtag och gå vidare. Det känns som det finns alla potentialer för det, säger hon.