KD:s Lars Adaktusson vill öka rörligheten i EU

5:02 min

I dag var kristdemokraternas toppnamn i valet till Europaparlamentet, Lars Adaktusson, i Västerås för att bland annat prata om EU:s inre marknad.

Valet till Europaparlamentet är ju bara några månader bort nu. Svenska befolkningen ska välja vilka 20 ledamöter som ska representera dem i parlamentet.

Adaktusson säger att rörligheten för varor och människor redan fungerar ganska bra i EU men att rörligheten för tjänster måste bli bättre:

– Där har inte alla länder infört det här tjänstedirektivet och det finns mycket kvar att göra, där måste man snabba upp det arbetet och driva på de processerna inom ramen för EU och trycka på de länder som inte levt upp till tjänstedirektivet, säger Lars Adaktusson.

Men du arbetar alltså för fler utländska hantverkare i Sverige?

– Den fria rörligheten är ju en grundbult i det europeiska samarbetet för människor, för kapital , varor och tjänster. Och självklart ska vi ha möjlighet att jobba i hela unionen.

I Europaparlamentet sitter 766 ledamöter, 20 av dem kommer från Sverige. Varje ledamot har alltså 0,13 procent av makten. Men tror Adaktusson verkligen att han kommer att få nnågot att säga till om?

– Ska man göra en realistisk bedömning så har ingen av de 20 som väljs åker till Europaparlamentet för att förändra världen eller Europa, men det är viktigt att komma ihåg att man jobbar väldigt mycket i parlamentet via de partigrupper man ingår i och den kristdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet är den största och har varit det de senaste 15-20 åren. så jobbar man genom den gruppen, knyter kontakter och bildar allianser så finns det stora möjligheter att påverka, säger Lars Adaktusson.