Uppsalahem köper vindkraftverk utanför Sundsvall

Kommunala Uppsalahem köper nu ett vindkraftverk som ska säkra nästan fyrtio procent av elanvändningen för deras fastigheter. Vindkraftverket står i Nötåsen, några mil utanför Sundsvall och kommer att vara igång i slutet av det här året.

Beslutet handlar, enligt Uppsalahem, både om att mer el ska bli grön och att minska känsligheten för variationer i elpriset.

- Efter en mycket noggrann och gedigen utvärderingsprocess har vi kommit fram till att investeringen i vindkraft är både miljö- och företagsekonomiskt riktig. Energimässigt får vi också en trygghet, en säkrad tillgång på el till ett bra pris, säger Peter Nordgren (fp), styrelseordförande Uppsalahem.