Blir det 120 kilometer på E6:an vid Varberg?

Nu kommer förslaget från Trafikverket om att hastigheten på E6:an mellan Skottorp och Varberg ska fortsätta vara 120 kilometer i timmen.

Det behövs ett nytt formellt beslut, eftersom det tidigare har gällt en försöksverksamhet och nu ska den alltså permanentas.

I förslaget till det nya beslutet, som Trafikverket hoppas ska kunna träda i kraft i slutet av maj, ingår också en fortsättning med variabla hastigheter på delsträckan mellan Skottorp och Heberg. 120, 100 eller 80 kilometer i timmen beroende på väder och väglag handlar det om, precis som tidigare.