Statens fastighetsverk försvarar begränsat brandlarm på Grafikens hus

2:40 min

Statens fastighetsverk, som äger det nedbrunna Grafikens hus, försvarar sitt beslut att enbart installera brandlarm i den del av byggnaden där konsthallen låg.

– Det är alltid lätt att vara efterklok och att man hade velat göra mer för att undvika den här tragiska händelsen. Men jag tror inte att jag skulle ha agerat annorlunda om det hade varit en ny, okänd situation, säger Johan Zetterberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

 

Gripsholms kungsladugård, där Grafikens hus låg, var ett byggnadsminne och skulle skyddas från brand genom en rad försiktighetsåtgärder. Men där ingick inte att utrusta hela träbyggnaden med brandlarm. Ett automatiskt brandlarm, som var kopplat till räddningstjänsten, fanns bara i konstmuséet, som låg i den ena flygeln av den hästskoformade byggnaden.

I längan intill konstmuséet, bakom en brandvägg, fanns en maskinverkstad med traktor, grävmaskin, gasflaskor och bränsledunkar. När elden spreds till konstmuséet via taket kunde varken brandväggen eller sprinklersystemet i konsthallen stoppa lågorna.

Lagen kräver inte brandlarm i förrådslokaler och Statens fastighetsverk låter generellt sådana lokaler stå olarmade, även om de är byggnadsminnen.

– Vi följer ju de bestämmelser som finns och det är klart att hade Räddningstjänsten rekommenderat oss att ha ett brandlarm, då hade vi naturligtvis överväg att sätta in det, men den frågan har aldrig varit uppe, säger Johan Zetterberg.

Räddningstjänsten i Strängnäs anser idag att det kunde ha varit klokt att ta upp den diskussionen, även om myndigheten inte kunnat ställa några juridiska krav på fastighetsägaren.

– Vi hade kunnat rekommendera att man skulle ha skaffat någon form av brandlarm för den byggnaden, säger den ställföreträdande räddningschefen Mårten Eskilsson.

Polisens tekniker har har påbörjat arbetet idag med att försöka ta reda på orsaken till branden, men än så länge finns inga svar om det, enligt Lars Franzell på Sörmlandspolisen.