Gröna områden bra för hälsan

5:42 min

Minskad stress, ökat välbefinnande, färre som drabbas av depressioner, färre som drabbas av välfärdssjukdomar som diabetes och färre barn med adhd. Det är bara några av vinsterna som enligt forskning skulle kunna vara fördelarna med fler parker och grönområden i städerna.
Men samtidigt som allt mer forskning visar på naturens positiva hälsoeffekter, förtätas många städer. Gröna områden får ge plats åt hus och gator. Reportage av Sven Börjesson.