Lund

ESS-finansiering oroar inte chefer

1:19 min

European Spallation Source, ESS i Lund, ligger i startgroparna. I vår vill man sätta spaden i jorden vid Brunnshög intill den plats där supermikroskopet Max 4 redan byggs. Men det kan inte ske förrän ytterligare ett antal europeiska länder skrivit bindande avtal om sin andel av finansieringen.

Redan jobbar 250 anställda och ytterligare 100 gästforskare och konsulter, 26 nationaliteter, på ESS.

Fast finansieringen inte är helt säkrad, säger ESS acceleratorchef Mats Lindroos, att konstruktionen av acceleratorn redan pågår, om än inte i Lund.

– Finansieringen är självklart en risk, det finns många andra. Men att den risken skulle utlösas på det sättet du frågar om tror jag inte ett ögonblick på, säger Lindroos.

Två viktiga pusselbitar kom när Spanien och Storbritannien band sig för fem respektive tio procent av finansieringen. 31 mars hoppas man att ytterligare en rad europeiska länder har skrivit på.

Sven Landelius säger att ESS är redo.

– Det mesta jobbet med en accelerator är planeringen. Delar av acceleratorn står i  Europa hos våra partnerländer och kör.