Samverkan för att stödja kriminella ungdomar var en lyckad satsning i Örebro

11 min

Pilotprojektet i Örebro där myndigheter samverkar för att förhindra att ungdomar gör karrirär som kriminella har varit en positiv erfarenhet, det menar både Polisen och Socialtjänsten.

Ungdomar på väg in i djupare kriminalitet har under några år fått ett extra stöd eller en punktmarkering från polis och andra myndigheter för att försöka vända trenden. Det handlar om att myndigheterna samverkar mer i sociala insatsgrupper.

I dag redovisade Rikspolischefen sitt uppdrag till justieministern. 

Örebro kommun har varit en av pilot-kommunerna, och det har varit en positiv erfarenhet menar både Polisen och Socialtjänsten. Nu är tanken att fortsätta att jobba på det här sättet.

Patrik Wallin, chef för Polisens ungdomsenhet i Örebro och Johanna Vinberg, samordnande kurator på Örebro kommun gästade Rakt på sak och berättade om det lyckade projektet.