Lågt förtroende för alliansens kulturpolitik

2:14 min

Trots att väljarna och regeringen prioriterar samma frågor så är förtroendet för alliansens kulturpolitik lågt. Även bland de egna väljarna. Det visar en ny undersökning som mätföretaget Demoskop gjort på uppdrag av tankesmedjan Timbro.

- Att de rödgröna väljarna inte har förtroende för alliansens kulturpolitik blev jag inte så överraskad över, men att alliansväljarna inte känner förtoende det var förvånande, säger Lars Anders Johansson, som är ansvarig för kulturfrågor på Timbro och författare till rapporten "Vad vill alliansen med kulturpolitiken?"

Frågor om barn och ungdomars kultur och frågor om kulturarv rankas som de viktigaste kulturpolitiska frågorna av de som svarat i undersökningen. Det är också frågor som den borgerliga regeringen har satsat på. Som lanseringen av skapande skola och kulturarvslyftet.

Men trots att regeringen och befolkningen verkar prioritera samma frågor så anser 61 procent av de tillfrågade att kulturlivet fått sämre eller mycket sämre förutsättningar och bara en procent av de tillfrågade säger att de har stort eller mycket stort förtroende för regeringens kulturpolitik.

Och den siffran är inte mycket högre bland alliansens egna väljare. Där uppger bara 4 procent att de har stort förtroende för den förda kulturpolitiken.

Lars Anders Johansson på Timbro menar att det handlar om en okunskap hos väljarna, snarare än en kritisk inställning till den förda politiken.

- Det är inte ett politiskt misslyckande utan ett kommunikativt misslyckande. Jag tror att man hade vunnit mer på att föra ut vad man faktiskt har lyckats med på kulturområdet istället för att bara ligga lågt.

Men vad säger då politikerna själva? Madeleine Sjöstedt är kulturborgarråd i Stockholm och en av de som djupintervjuades i rapporten.

- Jag noterar att om det är Cecilia Magnusson eller kulturministern säger att Moderaterna har förändrats mycket och att man numera inte söker så mycket konflikter. Jag tror att det kan vara ett svar på den frågan och jag tror att det är mycket allvarligt för politiken. Om man inte vill ha en diskussion om kulturpolitik, hur ska man då få medborgarna att känna att kulturpolitik är viktigt?

-  Vi har gjort saker men vi har inte tagit åt oss äran och man kan kritisera oss för det. Men självklart, vi har ett arbete kvar att göra där, säger Cecilia Magnussson (M) som är ledamot i riksdagens kulturutskott.

Men vad är det ni har misslyckats med om era egna väljare inte känner förtroende för den kulturpolitik som ni för?

- Att vi ännu inte har nått ut med de kulturpolitiska satsningar som vi faktiskt har gjort.

Kulturnytt har sökt Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth för en kommentar men hon hälsar via ett sms från sin pressekreterare att hon väljer att tacka nej till intervju.