Fler ska tvingas amortera

Bankernas branschorganisation Svenska Bankföreningen vill sänka gränsen för när bolånekunder ska amortera på sina bolån. I dag rekommenderar Bankföreningen att kunderna ska betala av på lån som är på 75 procent eller mer av bostadens marknadsvärde. Nu vill man att kunderna ska amortera  vid 70 procents belåningsgrad

Det skriver organisationens vd Thomas Östros på Dagens Nyheters debattsida.

Han föreslår också att alla nya bolånekunder ska få en individuell amorteringsplan från sin bank, där man tar hänsyn till varje kunds unika situation.

Östros skriver också att bostadspriser och hushållens skuldsättning ökat i en takt som inte är långsiktigt hållbar, och att det behövs en sundare lånekultur.