Expo: Ökad aktivitet i nazistiska rörelser

3:16 min

Expos årsrapport visar att inför valåret är aktivitetsnivån i de nazistiska rörelserna på den högsta nivån sedan mätningarna började för fem år sedan. Mest aktiva och tydligen aktiva är Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen.

Framför allt är ser Expo en ökad propagandaspridning i dessa grupper.

– Aktiviteterna från nazisterna har ökat så kraftigt under det här året, vi ser ökad propagandaspridning, ett ökat antal manifestationer och fler sätt föra ut sitt budskap, säger Anna-Sofia Quensel, utredare på Expo.

Stiftelsen Expo har sammanställt antalet aktiviteter hos olika nazistiska organisationer som Expo själva kallar för den rasideologiska miljön.

Uppgifterna om aktiviteterna kommer framförallt från organisationernas egen rapportering om vad de har gjort. 2012 skedde 1824 aktiviteter - i fjol 2013 skedde 2333 aktiviteter, en ökning med 28 procent.

– Det här handlar i första hand om propagandaspridning. Det är den som ökat så markant.

– I form av flygbladsutdelning, klistermärkning, affischer, eller manifestationer. Manifestationer i form av offentliga flygbladsutdelningar, man ställer sig på torg och är beredd att möta allmänheten. Och så ett fåtal demonstrationer, säger Anna-Sofia Quensel.

För fem år sedan fanns ett 40-tal nazistiska organisationer men nu har de minskat till ett fåtal. Idag är det framför allt nazistiska Svenskarnas parti och Svenska Motståndsrörelsen som samlar många medlemmar.

– Vad vi ser är en kraftig ökning från framför allt Svenskarnas parti, det har vi tolkat som att de har lyckats med sin organisationsuppbyggnad, de satsar på valet i år och då har de ökat sin propagandaspridning och organiserat sig ordentligt ner på kommunnivå.

Även den Svenska Motståndsrörelsen, enligt Säkerhetspolisen en nazistisk organisation som anser att våld är nödvändigt för att åstadkomma revolution, har ökat sina aktiviteter under 2013, enligt Expo. I Kärrtorp var aktivister från Svenska Motståndsrörelsen delaktiga i angreppet mot en tillståndsgiven demonstration mot rasism.

Och det är inte bara i storstadsområdena som ökningen finns.

– Den är väldigt spridd, det är ändå i de små kommuner som aktiviteterna är hög. Man ser kanske inte så mycket av aktiviteterna inne i Stockholm. Man ska inte stirra sig blind på storstadslänen, man får se på småkommunerna, säger Anna-Sofia Quensel.

Orsaken till de ökade aktiviteten är att vi har ett valår. Svenskarnas parti ska ställa upp i ett 30-tal kommuner. Och Anna-Sofia Quensel ser Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 2010 som en viktig faktor till varför Svenskarnas parti nu är särskilt aktiva.

– Efter detta började Svenskarnas parti organisera sig ordentligt. Vi såg ingen direkt aktivitetsökning 2010, men en stor aktivitetsökning 2013, och nu en enorm  Och det bygger på att det här budskapet är nu enklare att föra ut. Och det kommer alltså i kölvattnet av SD. Och i detta kommer Svenska motståndsrörelsen efter.

Säkerhetspolisen, Säpo, följer brottsligheten inom de nazistiska grupperna. Dock vill Säpo inte kommentera Expos rapport för Ekot, eftersom de anser att Expo har en helt annan utgångspunkt än vad Säpo har. Säpos uppdrag gäller den politiskt motiverade brottsligheten, som våld och hot mot demokratiska funktioner.