Löneuppror hos polisen

2:04 min

 Polisförbundet har startat en kampanj för att höja ingångslönen för en polis. Det var efter att förhandlingarna mellan facket och Rikspolisstyrelsen om ett nytt löneavtal strandat som förbundet beslöt att ställa samma krav som sjuksköterskorna med en ingångslön på 25 000 i månaden. Idag är den 21.300.

-– Vi tycker att 25 000 kronor som lägstalön är en rimlig nivå för en nyutbildad polis, säger Christer Palmkvist som är ledamot i Polisförbundet och har bland annat hand om lönerna.

Är polisyrket ett låglönyrke idag tycker du?

– Det riskerar att bli det. Vi har sett undersökningar som pekar i den riktningen.

"Jag brukar inte skriva om vad jag brukar jobba med här, men nu hänger jag också på kampanjen. Jag har snart jobbat i 6 år och tjänar 23 600 kronor i månaden."

"Oj, det var inte bra betalt, ni poliser borde ju ha lika mycket som vi syrror i lön."

Det är några av kommentarerna på Facebook om polisernas löner. Polislönerna har haft näst lägst löneutveckling jämfört med andra yrkesgrupper sedan millenieskiftet enligt, en undersökning som Dagens Nyheter har gjort efter att gått igenom statistik från Statistiska Centralbyrån.

Precis som Lärarförbundet anser Polisförbundet att kraven har ökat på deras medlemmar medan lönen inte gjort det i samma utsträckning. Christer Palmkvist säger att traditionellt sett är det lätt att rekrytera poliser, men man vill ju också rekrytera rätt sorts poliser och där ser man att det finns en risk om lägsta lönenivån blir alltför låg.

Man vill rekrytera de som är omdömesgilla, ansvarstagande och kompetenta. Nu har förhandlingarna strandat mellan Polisförbundet och motparten Rikspolisstyrelsen. Centrala parter har kopplats in, men gensvaret från förbundets medlemmar är starkt, tycker Christer Palmkvist.

– Det är ingen från våra medlemmar som tycker att kravet är orimligt, säger han.