Jönköping

Misstänkt bedrägeri med solceller

Ett företag i Jönköpingstrakten köpte solceller från ett Stockholmsföretag för 80 000 kronor men betalade aldrig. När personal från Stockholm till slut besökte firman i Vätterbygden, blev de hotade.

Några solceller fanns dessutom inte kvar på Jönköpingsföretaget, som istället gjorde polisanmälan att solcellerna blivit stulna. Stockholmsföretaget anmäler nu i sin tur Jönköpingsfirman för bedrägeri.