Klarar vi klimatet?

Dagens gäst heter Pål Börjesson och är professor i miljö- och energisystem. Han intresserar sig för hur vi ska kunna leva hållbart i framtiden och vilka typer av energilösningar som vi kan använda. För energi kommer vi behöva, men den måste ju tillverkas på ett sätt som gör att vi inte förstör naturen samtidigt.

Hur går det med miljömålen och tar alla länder sitt ansvar? Vad blir egentligen lösningen för energiförsörjningen i framtiden? Är det lika bra att börja snickra på sitt eget vindkraftverk redan nu?