Luleå

Mer smuts i luften än tillåtet

5:54 min

Torrt, kallt och gator utan snö men mycket sand och grus innebär att luftföroreningarna i samhällen och städer ökar kraftigt. I Luleå är värdena på partiklar i luften långt över gränsvärdet.

Några gånger är det okej att gå över gränsvärdena men om det blir för många tillfällen måste det rapporteras till Naturvårdsverket.

Om några veckor kommer andelen partiklar att minskas då gatorna sopas. Blir det fuktigt ute så binds de och det blir också lägre värden.

När det handlar om kvävedioxid så har Luleå kommun legat över gränsvärdena för många gånger och där håller kommunen på med ett åtgärdsprogram.

– Nu ska vi samråda om ett åtgärdsförslag som ska göra att vi får en bättre luft i Luleå.

Kvävedioxid kommer från avgaser.