Tema: Mat

Lennart har koll på livsmedel och e-nummer

1:29 min

För dig som konsument är det inte helt lätt att tolka vilket innehåll olika förpackningar har. Det är lite av en djungel, menar livsmedelskontrollanten på Växjö kommun Lennart Olsson.

Som det är idag finns det många tillsatser i vår mat som ibland benämns som E-nummer.

– Det finns oerhört många idag, säger Lennart Olsson.

För märkningen av våra livsmedel finns idag ett obligatoriskt märkningsunderlag. Där ingår det att märka vilket livsmedel det handlar om, funktionsnamn och ingridiensförteckning i fallande skala efter vikt där det också ingår tillsatser.

Kan vi då som konsumenter vara säkra att det som benämns med E-nummer är säkert att äta?

– Ja, alla tillsatser är reglerade. Det finns gränser hur mycket tillsatser producenterna får ha med i maten.

Om du som konsument är osäker på vad ett E-nummer står för så ska de i butiken kunna hjälpa dig.

– Ja det tycker jag att de ska kunna göra. Det går också bra att vända sig till miljö och hälsa i den kommun du bor i, säger livsmedelskontrollanden Lennart Olsson på Växjö kommun.