Friår i Hällefors - till hälften

I Hällefors kommer 22 personer får igenom sina friårs-ansökningar, det har arbetsförmedlingen beslutat.
Men det är långt ifrån alla som söker om att få ledigt i ett HELT år. Genomsnittet gäller 7,5 månaders ledighet. -En anledning kan vara att de vill pröva om de klarar sig på den ersättning de får inom friåret, säger Gurli Heissner, arbetsförmedlingens chef i Hällefors. När ansökningstiden för friåret hade gått ut hade 49 hälleforsbor anmält sitt intresse. Men de 1,2 miljoner kronor som AMS tilldelat arbetsförmedlingen för försöket, räckte inte till fler än 22. -De som har fått avslag har uppmanats att söka igen inför nästa år, det säger Gurli Heissner på arbetsförmedlingen i Hällefors.