Miljardförlust för SSAB

Stålföretaget SSAB gjorde en förlust på över en miljard kronor förra året. Rörelseresultatet blev drygt 1,1 miljarder minus jämfört med 96 miljoner plus året före.

Resultatet för SSAB EMEA, där verksamheten i Oxelösund ingår, blev minus 761 miljoner jämfört 930 miljoner minus 2012.

Det sista kvartalet förra året förbättrades resultatet jämfört med samma period året före. Resultatet för SSAB EMEA förbättrades från minus 545 miljoner kronor till minus 289 år 2013.

Förbättringen jämfört med samma kvartal i fjol bestod främst av högre volymer, bättre kapacitetsutnyttjande och lägre rörliga kostnader. Samtidigt påverkades resultatet negativt av lägre priser.

Under 2014 förväntar sig SSAB:s ledning, skriver man i rapporten, att den amerikanska marknaden fortsätter att stärkas och att SSAB kommer att gynnas av högre priser och en starkare efterfrågan.

I USA har ledningen under fjärde kvartalet och januari aviserat prisökningar med totalt 15 procent per ton på grovplåt. Prishöjningarna kommer successivt att få påverkan under första och andra kvartalet. Under fjärde kvartalet har dock marknadspriserna på skrot ökat.

Den europeiska marknaden har varit svag 2013, skriver ledningen i bokslutsrapporten, men det finns ett antal tecken på en ljusning.

I Asien, och framförallt i Kina, förväntas den generella stålefterfrågan bromsa in något i år, men fortfarande visa tillväxt.

Förra året var tuff för SSAB och för stålindustrin som helhet, präglat av svag efterfrågan och låga priser.

Den starka kronan har påverkat resultatet kraftigt negativt, med cirka 500 miljoner kronor jämfört med 2012.

SSAB hoppas att samgåendet med finska Rautaruukki ska göra bolaget till ett mer konkurrenskraftigt stålbolag.