Arlandas miljötillstånd prövas igen

Mark- och miljööverdomstolen tar upp Arlandas nya miljötillstånd för prövning. Detta sedan Swedavia, som driver Arlanda, överklagat tio av totalt 36 villkor i det miljötillstånd som mark- och miljödomstolen beslutade om i november.

Miljötillståndet innehåller bland annat begränsningar för inflygningarna till Arlandas bana tre. Från 2018 och framåt måste de ske i en kurva runt Upplands Väsby, där invånarna länge klagat på buller.

Även Naturvårdsverket har överklagat delar av miljötillståndet för Arlanda.