Gäddorna blir färre i takt med våtmarkerna

Projektet Rädda gäddan vill ha hjälp att kartlägga var det finns våtmarker. Detta för att forskare ska kunna bedöma hur gäddans möjligheter att fortplanta sig ser ut.

Gäddbeståndet i Östersjön minskar allt eftersom grunda våtmarker blivit färre eftersom det är där de lägger sina ägg.

Det är Havsmiljöinstitutet som står bakom projektet och de skriver i ett pressmeddelande att man idag inte vet hur många våtmarker som finns eller var de finns.