Efter 20 år - Sture Bergwall släpps fri

6:28 min

Sture Bergwall skrivs ut från slutenvård efter att i över 20 år varit inlåst på Säters sjukhus, beslutar förvaltningsrätten i Falun.

Förvaltningsrättens dom idag är resultatet av en lång, lång resningsprocess.

Vi har valt att ta en sak i taget men ska nu titta på förutsättningarna och utreda juridiska möjligheter att få ersättning.

Klockan tio kom Förvaltningsrätten i Falun med sin dom i målet angående den fortsatta vården av Sture Bergwall.

Som väntat kommer Sture Bergwall att kunna lämna Säter och vårdas i öppen rättspsykiatrisk vård. Som villkor gäller att han ska avhålla sig från alkohol och droger och underkasta sig dom provtagningar som chefsöverläkaren bestämmer.

Han ska också hålla regelbunden kontakt med landstingets öppenvårdsenhet och ta emot kommunala stödinsatser i hemmet.

Förvaltningsrättens dom idag är resultatet av en lång, lång resningsprocess. När den sista frikännande domen meddelades föll alla argument för att hålla mig inlåst. De frikännande domarna visar rättsskandalen, Förvaltningsrättens dom visar med kraft på vårdskandalen – det var inte min psykiska hälsa som låg till grund för frihetsberövandet, det var domarna för mord och Säterklinikens heder.

Thomas Olsson, Bergwalls försvarsadvokat, säger till TT att man nu ska börja titta på ett eventuellt skadeståndskrav:

– Vi har valt att ta en sak i taget men ska nu titta på förutsättningarna och utreda juridiska möjligheter att få ersättning, säger han.

Olsson vill inte gå in närmare på detaljer kring detta. Han var dock så sent som i tisdags i kontakt med Bergwall.

– Vi var tämligen förvissade om att resultatet skulle bli så här men det var en oerhört viktig dom. Nu kan Sture Bergwall lämna Säter och anpassa sig till ett liv i frihet.

– Sture Bergwall har ett väldigt starkt psyke och integritet. Han är helt redo att komma ut i friheten och det kommer inte bli några svårigheter, hävdar Olsson.

TT: Men är samhället lika redo för att motta Bergwall?

– Det vågar jag inte svara på men Sture är en frikänd man. Hans namn väcker känslor, det har varit en kampanj där man smutskastat honom och visst kan det finnas en och annan dårfink som låter sig påverkas och inte är mogen att ta emot honom men majoriteten av människor inser att Sture Bergwall varit föremål för ett justitiemord.