Maj but nazisticne aktivitetura

4:00 min

Expo muklas bershesko raporto khaj sikavel ke but nazistonge organizatci vazden penge aktivitetura angla alosaripe.

E organizatcia stiftelsen Expo dikhlas perdal keci aktivitetura sas kerde khatar nazistonge organizatci ando Shvedo thaj e sifri pa e aktivitetura aven khatar e organizatciako rodipe so von kerde tela kadal bersh.

Ando bersh 2012 sas 1824 aktivitetura ando them thaj ando paluno bersh 2013 sas 2333 aktivitetura, kodo si jekh vazdipe kusa 28 procenti.

Thaj kado si maj but propaganda khaj del pe diferentne reklami, afishura vaj khaj kerel pe manifestatci thaj demostratci khaj dikhen pe kadal manush chachimasa kaver manushenca thaj phenen penge ghindura, phenel e Anna-Sofia Quensel.

5 bersh kodolestar sas karring 40 nazisticne organizatci ando Shvedo, adjes si maj cera nazisticne organizatci numa adjes khiden pe e maj but ande maj cera jekhutne organizatci.

Adjes si e nazisticno Svenskarnas parti thaj Svenska Motståndsrörelsen duj organizatci khaj khidden e bute xenophobiake manushen thaj e dosh khaj kado si ke kadal organizatci kerdjile maj profesionalne ande pengi buchi thaj ke shion akanak zor po politicno alosaripe krujal ando Shvedo, phenel e Anna-Sofia Quensel.