Sture Bergwall släpps från Säter

6:28 min

Klockan tio i dag kom det slutliga avgörandet angående den fortsatta vården av Sture Bergwall. Bergwall släpps från den slutna vården på Säters sjukhus och kan nu slussas ut i samhället.

Förvaltningsrätten i Falun kom med sin dom under onsdagsförmiddagen. Sture Bergwall, friad från åtta mord, släpps från Säter.

Han kan nu flytta till Jämtland för att i fortsättningen vårdas i öppnare former inom rättspsykiatrin.

Flera villkor ställs för den öppna rättspsykiatriska vården. Bergwall måste bland annat avhålla sig från alkohol och andra droger, samt ställa upp på provtagning när chefsöverläkaren beslutar om det.

Han måste vidare hålla regelbunden kontakt med psykiatrisk öppenvårdsenhet och sin kontaktperson där, och är också tvungen att ta emot kommunala stödinsatser i hemmet.

Efter att Sture Bergwall friats från det sista av de åtta mord han tidigare dömts för började ett nytt rättsligt kapitel - om hur hans fortsatta vård ska se ut.

Förvaltningsrätten i Falun, som nu tagit ställning till Sture Bergwalls fortsatta vård, tog i oktober beslutet att låta rättsmedicinalverket göra en ny undersökning av Bergwalls mentala hälsa. 

Efter utredningen konstaterade Rättsmedicinalverket (RMV) att det finns en viss risk för att Bergwall kan återfalla i brott. Man förespråkade då en utslussning med öppen rättspsykiatrisk vård.

Efter det ansökte Säters sjukhus, där Bergwall suttit sedan början av 90-talet då han dömdes för rån, om att få omvandla den slutna vården till öppenvård.

Vårdplanen lämnades in till förvaltningsrätten i början av mars, för dess bedömning kring hur Bergwalls vård ska fortsätta - som i dag beslutade att Bergwall ska släppas från Säter.