Bårhus ses över

Nu ska landstinget utreda en till- och utbyggnad av bårhuset på Universitetssjukhuset i Linköping.
Bakgrunden är den kritik som framkommit mot landstinget för att det finns för lite utrymme i bårhuset. Som vi berättat tidigare måste kroppar ofta läggas skavfötters på samma bår. - Vi har under de senaste åren försökt lösa problemen o strävat efter en så tidig kistläggning som möjligt, men vi har förstått att det kanske inte är en framkomlig väg, det säger landstingsdirektör Arne Johansson, han menar oxå att det är oklart var det rättsliga huvudansvaret för förvaringen av avlidna egentligen ligger.