ESS i Lund väntar på klartecken

7:37 min

Ett av Sveriges största forskningsprojekt väntar just nu på klartecken, som kan få stor betydelse för Lund. Det är European Spallation Source, ESS, som är en gigantisk accelerator ska hjälpa forskarna att undersöka materien med hjälp av neutroner. Satsningen innebär att Lund får en helt ny stadsdel. På Brunnshög byggs redan supermikroskopet Max IV. När både det och ESS är i drift väntas tusentals forskare från hela världen komma dit och jobba. Det fattas fortfarande ett antal miljarder. Reportage av Odd Clausen.

Efterföljande samtal med Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet.