Särskoleutredning kritiseras

Trots att utredningen av särskolans framtid just dragit igång, kritiseras den av en av sina ledamöter.
Yvonne Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Östergötland och en av dom som krävt en utredning, anser att själva förutsättningarna kan ifrågasättas. Det ena av alternativen förutsätter nämligen att särskolan läggs ner och att eleverna går i ordinarie grundskola, gymnasium o vuxenutbildning. Även särskoleelever som inte har psykiska utan sociala funktionshinder, t ex dom så kallade bokstavsbarnen, riskerar att drabbas om särskolan försvinner, de går ju där bland annat därför att den vanliga skolan arbetar i för stora grupper och dom behöver en lugnare miljö, säger Yvonne Andersson. Hon anser också att utredningen fått alldeles för lite tid på sig. 1 oktober 2004 ska den vara klar men för att kunna komma med bra förslag till särskolans framtida utformning måste man hinna med flera olika granskningar