Ny rugbyplan i länet

Linköping kommer att få en egen rugbyplan
Det är Kultur-och fritidsnämnden som har beslutat att bygga om en av kommunens fotbollsplaner. Man ska nu se över vilken plan som är lämplig att använda och förhoppninsgvis ska det gå att spela rugby där inom någon månad.