Mordet på Nils Horner

Nils Horners utrustning tagen i beslag

2:01 min

Internationella åklagarkammaren har beslagtagit utrustning och föremål som tillhörde Sveriges Radios mördade utrikeskorrespondent Nils Horner. Men beslutet har överklagats av Sveriges Radio som hävdar att materialet omfattas av det grundlagsfästa källskyddet.

– Det här är en journalists eget material, där finns naturligtvis massor av kontakter. Nils var extremt noga med hur han hanterade skyddet för alla de människor han talade med runtom i världen, som ville kunna lita på honom. Och vi vill att de människorna ska kunna lita på oss på Sveriges Radio, säger Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges Radio.

Den internationella åklagarkammaren har beslagtagit flera av Nils Horners tillhörigheter, däribland anteckningsblock, dator och inspelningsutrustning.

Enligt Sveriges radio är det sannolikt att den beslagtagna utrustningen innehåller uppgifter som omfattas av källskyddet.

Källskyddet är inskrivet i grundlagen och innebär att alla som vill anonymt får lämna uppgifter till media, och att det är straffbart för den som tagit emot uppgifterna att avslöja vem källan är. Det är också förbjudet för en myndighet att försöka ta reda på vem som lämnat information.

Enligt Björn Löfdahl handlar överklagandet främst om att värna om alla de personer som på något sätt hjälpt Nils Horner i hans journalistiska arbete.

– Det handlar om Nils Horners journalistiska tillhörigheter. Så det är en princip å ena sidan, men den får nu sin praktiska utövning i att Nils saker ligger där och vi vill titta på dem innan polisen gör det, säger han.

I dag prövas ärendet i Stockholms tingsrätt. Chefsåklagaren på Internationella åklagarkammaren Krister Petersson, säger att han inte vill kommentera fallet ytterligare men att den beslagtagna utrustningen är nödvändig för att kunna utreda mordet på Nils Horner.

Björn Löfdahl hävdar att grundlagen ger Sveriges Radio rätt att gå igenom och hantera materialet innan man lämnar tillbaka det till polisen.

– Sen finns det nog ingen på jorden som är så angelägen om att Nils Horners mördare blir gripen som vi som finns på Sveriges Radio. Självklart kommer vi göra allt vi kan för att trycka på att myndigheter, polis, åklagare, kan genomföra den här utredningen så att mördaren grips. Men man måste ändå följa grundlagen. Källskydd och meddelarfrihet är otroligt viktiga saker, där det handlar om vår trovärdighet gentemot publiken och de vi intervjuar.